Home » Ngân hàng Trung ương Zimbabwe muốn công dân đăng ký tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bằng vàng