Home » VNM giải thể công ty liên doanh với KDC, vỡ mộng dẫn đầu về thực phẩm, đồ uống