Home » VN-Index xuống mức thấp nhất 25 tháng, Việt Nam không còn trong danh sách giám sát tiền tệ