Home » Market Watch: VN-Index Thu Hẹp Mức Giảm, Việt Nam Nằm Trong Danh Sách Theo Dõi của FTSE để Nâng Hạng