Home » VN-Index kết thúc chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp khi các mã ngân hàng tăng điểm