Home » Chủ tịch Vingroup: Hiện tại là cơ hội vàng để chiếm lĩnh thị trường xe điện