Home » Vinfast lọt top 5 bảng xếp hạng thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam