Home » Vinfast ghi tên trên Nasdaq với định giá hơn 85 tỷ đô la: Hành trình vươn ra toàn cầu của hãng xe điện Việt nam