Home » VIC: Mảng kinh doanh cốt lõi phục hồi, bắt đầu bàn giao xe VinFast VF8 vào quý 3