Home » VIB đạt lợi nhuận hơn 5.000 tỷ 6 tháng đầu năm, thuộc nhóm đầu ngành về hiệu quả kinh doanh