Home » VIB báo lãi gần 2.300 tỷ trong quý 1, hiệu quả thuộc nhóm tốt nhất ngành ngân hàng