Home » Cơ quan quản lý Vương quốc Anh nhận thấy mức độ tương tác 'kém' từ một số công ty tiền điện tử ở nước ngoài đối với các quy tắc quảng cáo sắp tới