Home » Nhà giao dịch cho biết thị trường Bitcoin và tiền điện tử cần ‘sự hỗn loạn’ để tăng giá