Home » Tháng 7 tới, du khách có thể bay thủy phi cơ tới Cô Tô