Home » Thương hiệu xe máy điện này có thể khiến các đối thủ tại Việt Nam phải lo ngại