Home » Thị trường chứng khoán Việt nam giảm mạnh do triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu