Đối với du khách đã có Visa Mỹ (không bị đóng dấu cancel) hoặc visa Úc (còn thời hạn) vẫn có thể khai visa điện tử để vào Đài Loan như cũ.