Home » Số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vượt ngưỡng 1,6 triệu