Home » Số người nhiễm Covid-19 tại Hà Nội có thể lên đến 1.000 ca mỗi ngày