Home » Các nhà phát triển Shiba Inu đã thả nổi một mã thông báo giả và giờ đây các nhà giao dịch hoạt động đang biến nó thành hiện thực