Home » Samsung sẽ xây dựng nhà máy điện chu trình hỗn hợp tại Việt Nam