Home » Optimism Foundation bán token OP trị giá 157 triệu USD với lý do 'Quản lý kho bạc'