Home » Nghiên cứu của Decision Lab cho thấy người tiêu dùng Việt đắm chìm trong Shoppertainment