Home » Nestlé tổ chức hội thảo “chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con”, giới thiệu sữa mát NAN Otipro Plus 4 với công thức mới nhất từ Nestlé Thụy Sĩ