Home » MSB thanh lý tàu biển trọng tải hơn 3,000 tấn với giá chỉ 14 tỷ đồng