Home » Korean Contents Week, kết hợp với các cơ quan văn hóa tiêu biểu nhằm quảng bá nội dung trực tuyến tái hiện văn hóa truyền thống Hàn Quốc bằng diện mạo mới ra toàn thế giới