Home » Không chỉ giảm lãi suất huy động theo chỉ đạo của NHNN, MSB giảm đến 3% cho khách hàng vay vốn tiêu dùng và sản xuất kinh doanh