Home » Khánh Hòa đón hơn 600.000 lượt khách tại Festival Biển Nha Trang 2023