Home » Khánh Hòa kỳ vọng phục hồi khách Trung Quốc sau khi mở lại đường bay Quảng Châu - Cam Ranh