Home » Joe Biden sẽ đến thăm Việt Nam trong tháng 9 để thúc đẩy hợp tác song phương