Home » iPhone 15 có giá từ 23 triệu đồng tại Việt Nam, cho đặt trước từ ngày 22/9