Home » Chính phủ yêu cầu giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô trong nước từ ngày 1/7