Home » Giải Golf Thủ Đức Open lần 2 huy động thành công hơn 35 tỷ cho quĩ Vì người nghèo