Home » Du khách không được mang đồ nhựa dùng một lần ra đảo Cô Tô từ ngày 15/9