Home » Cột mốc Km0 nổi tiếng ở Hà Giang được cắm lại sau 3 ngày dỡ bỏ