Home » Giao dịch Ether với mức chiết khấu 27% so với giá trị hợp lý, nghiên cứu mới cho thấy