Home » Nansen cho biết áp lực bán Ether sau khi nâng cấp Thượng Hải là trái với dự đoán