Home » Những người nắm giữ Ether chờ đợi gần một tháng để đặt cược ETH