Home » Entobel gọi vốn thành công 30 triệu USD từ Mekong Enterprise Fund IV và Dragon Capital