Home » Empower Women Asia quảng bá thời trang, giá trị truyền thống và văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế tại Thuỵ Sĩ