Home » Điều gì khiến startup kết nối giao thương Việt Nhật hấp dẫn hàng ngàn doanh nghiệp tham gia?