Home » Điều gì khiến cổ đông ngoại mạnh tay gom 23 triệu cổ phiếu VPBank?