Ông Nguyễn Việt Đức, Ủy viên Ban cố vấn cấp cao Diễn đàn đổi mới sáng tạo thế giới (World Innovations Forum Foundation) sẽ tham gia CNV Loyalty với vai trò là nhà đầu tư thiên thần.
Home » CNV Loyalty công bố nhà đầu tư mới