Home » Chỉ cần hơn 10 tỷ đồng doanh nghiệp có thể sở hữu ngay tàu biển trọng tải 2,300 tấn do MSB chào bán