Home » Chỉ 40% cổ đông thông qua, phương án tăng 10% vốn điều lệ của VIB bất thành