Home » Các ngân hàng trung ương thử nghiệm thành công giao dịch xuyên biên giới của CBDC bán buôn bằng DeFi