Home » CapitaLand đang thoả thuận mua lại tài sản trị giá lên đến 1,5 tỷ USD từ Vinhomes