Home » Các mã ngân hàng tăng mạnh, giúp chỉ số VN-Index lập đỉnh mới