Home » Các giao dịch lớn của KBC có thể bị trì hoãn do những thách thức ngắn hạn