Home » Các nhà giao dịch bitcoin vẫn lo sợ về 'rủi ro đuôi' trong bối cảnh giá mới tạm lắng